besökare denna månad denna vecka besökare idag besökare online

Välkommen till Alanäs.se


Läs om stödpunkt Alanäs och det arbete som bedrivs för att visa och göra den gamla försvarsanläggningen tillgänglig för allmänheten.

Länk till information om stödpunkt Alanäset

Läs om restaureringsarbetet med den gamla skepparbostaden som nu pågår nere vid kajen

Länk information angående skepparbostaden


Smakprov ur fotogalleriet

För att se en stor bild klicka här.    Obs! bilden visas i popupfönster.
Den så kallade gammelgården i Alanäset. I den mindre byggnaden inrymdes Kramforsbolagets första kontor i Alanäs. Under Kramforstiden bodde Olof Johansson (Ol johanssa) bolagets troman på Gammelgården. Bilden finns givetvis att se i bilddatabasen under kategorin Olof Johansson, eller om du klickar på länken ovan.


Några av dom äldsta byarna inom Alanäs socken är Alanäset, Havsnäs och Ringvattnet. Nedsättningsbrev för byn Alanäset utfärdades den 7 februari 1666 av landshövdingen Carl Sparre. Innan finnarna kom och bosatte sig i vår socken arrenderades flåsjöbygden, både vattnet och skogen, av bönder från Strömsund.

  • Läs det gamla nedsättningsbrevet
  • Se bild på det gamla nedsättningsbrevet.
  • Pdf fil med kopia av orginalintyget
  • I ett intyg av befallningsmannen Peder Eriksson Njure, daterat den 27 nov 1650, får vi veta att bönderna Karl Olofsson i Jonsgård, Per Eriksson ibidem (i samma by). Peder Michelsson och Mikael Jonsson i Gärde fäst avradslandet Flåsiön, som begynner i Trångwatten ock sträcker sig derifrån ock i Flåsiökalfven, derifrån och i Medhöjden, derifrån ock i Brattfallet derifrån ock i Forssen och sedan derifrån ock i Hällewattnet ock hafva de till k.m:t i böxel (arrende) givit 4 RDr och upplåtes dem detta afradsland att nyttja och bruka för allom oqwald.

  • Bild av kopia av orginalintyget
  • Pdf fil med kopia av orginalintyget


  • Mer finns att läsa under rubriken om byn.

    (Uppgifterna hämtade ur Richard Gothes bok Finnkolonisationen)